Privatumo pareiškimas

Automobilių nuomos ir pervežimo sausumos keliais paslaugos

Šis Privatumo pareiškimas apibrėžia su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos renkame per šią interneto svetainę, ir bet kokias kitas su šia automobilių nuomos ir pervežimo sausumos keliais paslaugų platforma susijusias mobiliąsias svetaines ir taikomąsias programas (Platforma), kaip mes tokius duomenis tvarkome ir kam jie gali būti atskleisti. Šiame pranešime taip pat išaiškintos jūsų teisės, tvarkant jūsų asmens duomenis pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir, jei esate Kalifornijos gyventojas, Kalifornijos vartotojų privatumo aktą (KVPA).

Apie mus

Šios interneto svetainės / taikomosios programos valdytojas yra asmens duomenų, apibūdintų šiame Privatumo pareiškime, valdytojas (Valdytojas). Šiame pranešime pateikiamos nuorodos „mes“, „mus“ ir „mūsų“ nurodo valdytoją ir mūsų paslaugos tiekėją „ETrawler Unlimited Company“, veikiantį kaip „CarTrawler“, kurio PVM mokėtojo Nr. yra 4693898K, o registruotasis adresas – CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. „CarTrawler“ veikia valdytojo vardu kaip tvarkytojas ir pristato klientams transporto priemonių nuomos ir kitas pervežimo sausumos keliais paslaugas, pvz.: pervežimą autobusais, traukiniais ir taksi (Pervežimo paslaugos), ir pagalbinius su kelionėmis susijusius produktus bei paslaugas. Jūsų asmeninę informaciją perdavus pervežimo paslaugų teikėjui, jis tampa atskiru duomenų valdytoju.
Su mumis galite susisiekti pagal šio pareiškimo pabaigoje pateiktą informaciją.

Mūsų tvarkomi asmens duomenys, tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Jūsų paprašysime pateikti tam tikrą informaciją, pvz., jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, mokėjimo informaciją ir užsakymo duomenis, kad galėtume tvarkyti jūsų pervežimo paslaugų užsakymą arba jūsų bet kokių papildomų paslaugų užsakymą. Taip pat mes renkame informaciją apie įrenginį, kuriuo klientai prisijungia prie mūsų platformos: IP adresą, naršyklės tipą ir įrenginio modelį. Be informacijos, kurią renkame patys, kartais gauname informaciją, kurią mūsų vardu renka trečiosios šalys, tokią, kuri renkama jums matant su mūsų paslaugomis susijusį reklaminį skelbimą trečiosios šalies teritorijoje.
Toliau pateikiame daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir apie teisinį tokių veiksmų pagrindą.
• Pervežimo paslaugos kainos pasiūlymas – jeigu jūs ieškote pervežimo paslaugų kainos pasiūlymo, mes surinksime tokius duomenis, pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pasiūlymo numerį. Jeigu jūs susisiektumėte su mumis telefonu, mes išsaugosime jūsų telefono numerį ir pokalbio su jumis įrašą. Tokius duomenis tvarkome, kadangi tai būtina atliekant veiksmus atsakant į jūsų užklausą dar prieš galimai sudarant pervežimo paslaugų sutartį.
• Užsakymo nutraukimo el. pašto pranešimai ir telefono skambučiai – jeigu pradėjote užsakymą, bet jo nebaigėte, mes vis tiek apie jus surinksime tam tikrus duomenis, pvz.: jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį (priklausomai nuo jūsų bendravimo su mumis būdo). Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume su jumis susisiekti ir išsiaiškinti, ar norėdami pateikti užsakymą susidūrėte su kokiomis nors problemomis. Tai darome vadovaudamiesi teisėtu interesu užtikrinti aukštos kokybės klientų aptarnavimą ir kad su mūsų platforma neiškiltų jokių problemų.
• Užsakymo duomenys – kai pateikiate mums užsakymą, mes jūsų paprašome pateikti informaciją, kuri mums reikalinga, kad galėtume tvarkyti jūsų užsakymą. Tokia informacija yra jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir jūsų mokėjimo duomenys. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkome dėl to, kad tai būtina vykdant sutartį, arba siekdami savo teisėto intereso teikti pervežimo užsakymo paslaugas.
• Užklausos ir skundai – jeigu kreipiatės į mūsų Klientų aptarnavimo grupę su užklausa arba skundu, mes registruosime užklausos ar skundo duomenis ir kaip jis nagrinėjamas mūsų sistemoje. Taip pat galime prašyti atitinkamo pervežimo ar kitų paslaugų teikėjo pateikti papildomos informacijos apie užklausą ar skundą, kurią taip pat registruojame mūsų sistemoje. Įrašome pokalbius telefonu, kuriuos vėliau naudojame mokomaisiais ir kokybės užtikrinimo tikslais tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Kai tvarkome asmens duomenis atsakydami į jūsų užklausą ar nagrinėdami skundą, tai darome vadovaudamiesi mūsų teisėtu interesu atsakyti į klientų užklausas ir išnagrinėti skundus. Savo verslo tikslais sveikatos duomenų netvarkome, tačiau jeigu savanoriškai teikiate duomenis apie savo sveikatą, tokius duomenis tvarkome tik su jūsų sutikimu, kad galėtume tinkamai atsakyti į jūsų užklausas ir skundus.
• Draudimo polisas – jeigu įsigyjate draudimo polisą iš vieno mūsų draudimo partnerių, mes surinksime tokius duomenis, pvz., jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, užsakymo numerį, IP adresą ir mokėjimo informaciją, kad jums būtų lengviau įsigyti draudimo polisą. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkome dėl to, kad tai būtina sudarant sutartį, arba siekdami savo teisėto intereso teikti jums pervežimo užsakymo paslaugas.
• Kiti pagalbiniai produktai ir paslaugos – jeigu užsisakote ar nusiperkate kokį nors pagalbinį produktą ar paslaugą, tokią, kaip transporto priemonės stovėjimas, jūsų paprašysime pateikti informaciją, reikalingą jūsų užsakymui įvykdyti. Tai jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymo numeris, IP adresas ir mokėjimo informacija. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkome dėl to, kad tai būtina sudarant sutartį, arba siekdami savo teisėto intereso teikti jums pervežimo užsakymo paslaugas.
• Pervežimo užsakymų informacija – jums naudojantis mūsų pervežimo programėle ir paslaugomis mobiliajame įrenginyje, rinksime tokius duomenis: jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono nr., lojalumo ID (jeigu yra), slaptažodį ir mokėjimo informaciją. Taip pat, jei naudojatės mūsų programėle ir keliaujate taksi, nustatome jūsų buvimo vietą. Duomenys būtini sutartims sudaryti ir joms vykdyti.
• Vietovės duomenys – jeigu mūsų paslaugomis naudojatės mobiliuoju įrenginiu ir esate įjungę vietovės nustatymo funkciją, mes registruosime jūsų buvimo vietą, kad galėtume padėti rasti vietines pervežimo ar kitas paslaugas. Tai daroma sudarant arba vykdant sutartį. Jūsų IP adresą taip pat naudosime siekdami nustatyti valstybę, kurioje esate teikdami užsakymą.
• Lojalumo programos duomenys – jei esate mūsų oro linijų partnerių lojalumo programos narys, o lojalumo programa integruota į pervežimo paslaugas, mes saugosime lojalumo narystės numerį ir buvusių užsakymų nuorodas tokiai programai administruoti, lojalumo taškams suteikti / atimti ir pranešti jums apie lojalumo prizus. Mes tvarkome šiuos duomenis tuo pagrindu, kad tai būtina vykdant mūsų sutartį su jumis.
• Rinkodara elektroniniu paštu / telefonu – jei įgyvendiname rinkodaros programą, registruodami jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį rinksime duomenis apie jūsų pageidavimus dėl mūsų ir trečiųjų šalių produktų bei paslaugų rinkodaros pranešimų elektroniniu paštu arba telefonu. Priklausomai nuo jūsų išreikštų rinkodaros pageidavimų, galime siųsti jums rinkodaros pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali jus sudominti. Tokius reklaminius pranešimus siunčiame laikydamiesi įstatymų reikalavimų.
• Analizė / ataskaitų teikimas – naudojame su užsakymu pateiktus duomenis rengdami vidaus ataskaitas apie mūsų veiklos rezultatus. Tokius duomenis naudojame ir kitais verslo analizės tikslais, ir siekdami numatyti būsimas tendencijas rinkoje, galinčias įtakoti mūsų verslą. Mes naudojame apibendrintus duomenis, todėl iš parengtų ataskaitų ar analizių jūsų tapatybės nustatyti neįmanoma.
• Reklama – norime užtikrinti, kad, kai matote su mūsų paslaugomis susijusį reklaminį skelbimą, jis būtų jums aktualus ir atitiktų jūsų interesus, nesvarbu, ar jis skelbiamas mūsų valdomoje platformoje, mūsų rinkodaros el. laiškuose ar trečiosios šalies interneto svetainėje. Tą pačią informaciją galime naudoti teikdami jums rūpestingai atrinktų trečiųjų šalių produktų ir paslaugų reklamą. Kai jūs naudojatės mūsų platforma, jūsų paieškos duomenis naudojame siekdami pritaikyti reklaminius skelbimus jūsų poreikiams. Pavyzdžiui, jeigu jūs ieškojote galimybių išsinuomoti transporto priemonę Berlyne, tokia informacija remdamiesi galime jums mūsų platformoje ir trečiųjų šalių interneto svetainėse parodyti reklaminius skelbimus apie Berlyne galimas išsinuomoti transporto priemones, kurios jums gali būti įdomios. Siekdami geriau pritaikyti reklaminius skelbimus jūsų poreikiams, galime naudotis jūsų ankstesnių operacijų mūsų platformoje duomenimis. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu ir, tam tikrais atvejais, jūsų sutikimu.
• Tyrimai – jeigu jūs dalyvaujate tyrime, mes registruojame jūsų atsakymus į tyrimo klausimus kartu su jūsų vardu, pavarde ir elektroninio pašto adresu. Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu, kad galėtume gauti atsiliepimų ir patobulinti savo klientams teikiamą paslaugą.
• Sukčiavimo aptikimas ir prevencija – jūsų asmeninius duomenis galime naudoti sukčiavimo aptikimo ir prevencijos tikslais, remdamiesi savo teisėtu interesu.
Kai naudojatės mūsų platforma, taikome įvairias technologijas, kad automatiškai nustatytume, kokią įrangą naudojate ir kaip sąveikaujate su platforma. Renkama toliau nurodyta informacija.
• Įrenginio duomenys ir tai, kaip sąveikaujate su platforma – automatiškai renkame duomenis apie jūsų naudojamą įrenginį, įskaitant jo IP adresą, įrenginio ID, jūsų naudojamą naršyklę ir įrenginio naudojamą operacinę sistemą. Registruojame informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų platformą, pvz., apsilankymo data ir laikas, aplankyti puslapiai, apsilankymų trukmė, paspaudimai ir sistemos gedimai ar klaidos. Šiuos duomenis naudojame savo paslaugoms teikti ir jūsų patirčiai suasmeninti. Tokius duomenis taip pat naudojame siekdami išbandyti naujas ir planuojamas įdiegti funkcijas, analizuoti platformos naudojimą, vertinti ir tobulinti mūsų paslaugas. Jeigu tik įmanoma, tokius duomenis naudojame anonimiškai. Šie asmens duomenys tvarkomi siekiant mūsų teisėto intereso valdyti, tobulinti mūsų paslaugas ir užtikrinti jų saugumą.
• Kaip prisijungėte prie platformos – jeigu tik galime, registruojame duomenis, kaip prisijungėte prie platformos (pvz., ar į platformą patekote iš paieškos variklio, ar spustelėję vieną iš mūsų skelbimų). Tam, kad galėtume tvarkyti šiuos duomenis, reikalingas sutikimas dėl slapukų.

Asmens duomenų šaltiniai

Dažniausiai duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, tačiau būna situacijų, kai informaciją gauname iš trečiųjų šalių šaltinių. Tos aplinkybės gali būti tokios.
• Trečiosios šalys – naudojame programą, pagal kurią trečiosios šalys reklamuoja platformą mūsų vardu. Paspaudę vieną iš mūsų reklaminių skelbimų, būsite nukreipti į mūsų platformą, o mes dėl taikomų technologijų sužinosime, iš kokios svetainės jūs prisijungėte. Tada mes stebime, ar pateikėte užsakymą, ir jeigu jūs tokį užsakymą pateikėte, mes jį priskiriame atitinkamai trečiajai šaliai, kad galėtume jiems sumokėti komisinį atlyginimą. Tačiau jokios asmeninės jūsų informacijos jokiai trečiajai šaliai neteikiame.
• Paslaugos teikėjas – jeigu dėl jūsų užsakytų pervežimo ar bet kokių kitų paslaugų iškyla kokių nors problemų, paslaugos teikėjas gali į mus kreiptis ir pateikti informaciją apie problemą.
• Reklama – kai dirbame su trečiosiomis šalimis, kad galėtume paskelbti reklaminius skelbimus, galime naudoti technologijas, pvz., slapukus ar pikselio žymas, kurios registruoja informaciją apie jūsų sąveiką su tais skelbimais. Kartais tokius duomenis registruojame naudodami trečiųjų šalių slapukus ir (arba) taškines žymas.
• Kiti asmenys – kai suteikiate mums asmens duomenis kieno nors kito vardu, patvirtinate, kad turite to asmens sutikimą tai daryti ir perduosite jam šio Privatumo pareiškimo kopiją.

Asmens duomenys, kuriuos reikalaujame pateikti

Neprivalote mums teikti jokių asmens duomenų. Tačiau jeigu norite užsisakyti pervežimo paslaugas arba pasinaudoti bet kokia papildoma paslauga, turėsite mums pateikti informaciją, kokios reikalaujama jūsų užsakymo paieškos variklyje. Jeigu tokios informacijos nesuteiksite, negalėsime tvarkyti jūsų užsakymų. Jums susisiekus su mumis, Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai gali paprašyti nurodyti tam tikrus asmens duomenis. Tokiais atvejais visuomet jus informuosime.

Duomenų gavėjai

Siekdami pasirūpinti, kad jūsų pateikti užsakymai būtų tinkamai įvykdyti, privalome perduoti jūsų asmens duomenis atitinkamam pervežimo paslaugų teikėjui. Jeigu mums teikiate su jūsų užsakymu susijusią užklausą arba skundą, siekdami užtikrinti tinkamą reakciją, tokius duomenis galime perduoti atitinkamam pervežimo paslaugų teikėjui.
Jeigu perkate kitą paslaugą, mums gali prireikti jūsų asmens duomenis perduoti trečiosios šalies paslaugų teikėjui, kad šis galėtų jums teikti užsakytą paslaugą. Jeigu norite pateikti reikalavimą pagal draudimo polisą, mums gali prireikti perduoti asmens duomenis draudikui arba kitam paskirtajam ieškinių administratoriui.
Pagal savo įsipareigojimus partneriams, pvz., oro linijoms, galime dalytis asmens duomenimis su partneriu siekdami analizuoti užsakymus ir užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą.
Taip pat naudojamės kitais paslaugų teikėjais, kurie padeda teikti paslaugas ir todėl turi galimybę susipažinti su jūsų duomenimis (pvz., įvairūs programinės įrangos paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie duomenų). Jeigu pasitelkiame trečiąją šalį tvarkyti jūsų duomenis mūsų vardu, užtikriname, kad tokios trečiosios šalys gerbtų jūsų privatumo teises ir tvarkytų duomenis vadovaudamiesi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais. Papildoma informacija
• Prieglobos paslaugos teikėjai – naudojame įvairius debesies ir kolokacijos paslaugų teikėjus, kad galėtume jums padėti saugoti ir valdyti mūsų duomenis.
• Mokėjimų tvarkytojai – mes naudojame trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojus, kurie mums padeda rinkti mokėjimus mūsų platformoje.
• Technologijų teikėjai – tai paslaugų, skirtų mums padėti užtikrinti saugų tinklo, sistemų ir elektroninio pašto veikimą ir tvarkyti užklausas dėl jūsų duomenų teisių, teikėjai.
• Klientų paslaugų teikėjai – mes naudojame trečiųjų šalių paslaugų teikėją paslaugoms ne darbo valandomis teikti ir trečiųjų šalių platformas klientų korespondencijai tvarkyti.
• Auditoriai – turime vidaus ir trečiosios šalies teikiamą nepriklausomo audito paslaugą. Auditoriai padeda užtikrinti įstatymų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą ir asmens duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis tokie auditoriai turi prieigą prie mūsų sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, ir tikrina asmens duomenų tvarkymo procedūras.
• Sukčiavimo duomenų bazės – galime naudoti išorines sukčiavimo aptikimo ir prevencijos duomenų bazes, prieinamas mūsų pramonės šakoje, ir viešai prieinamą informaciją, kad aptiktumėme ir užkirstumėme kelią galimai nusikalstamai veiklai arba sukčiavimui.
• Teisėsaugos institucijos – vykdydami teisinius įsipareigojimus, galime dalytis jūsų duomenimis su teisėsaugos institucijomis, kad šios galėtų tirti, aptikti arba užkirsti kelią galimai nusikalstamai arba sukčiavimo veiklai.

Duomenų gavėjai užsienyje

Asmens duomenų, kurie (i) apdoroti ES arba (ii) apdoroti dėl ES gyvenančių asmenų ir jiems taikomos BDAR taisyklės, atveju, tam tikromis aplinkybėmis tokius asmens duomenis galime perduoti už Europos Sąjungos ribų, kur asmens duomenų apsaugos lygis gali neatitikti Europos Komisijos taikomų reikalavimų. Dažniausiai tokiais atvejais duomenis perduodame pervežimo paslaugų teikėjams jūsų pasirinktoje valstybėje, kad šie galėtų įvykdyti jūsų užsakymą. Tokiam duomenų perdavimui taikoma 49 1) b) išimtis, kai perdavimas atliekamas retkarčiais ir reikalingas tam, kad klientui būtų galima suteikti pervežimo paslaugą. Tam tikri mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsikūrę JAV ir duomenų perdavimui taikoma 49 1) b) išimtis, kai perdavimas atliekamas retkarčiais ir reikalingas tam, kad duomenų subjektas galėtų apmokėti su pervežimu susijusius mokesčius. Vykdydami veiklą ir naudodamiesi JAV, Australijoje, Egipte arba JK veikiančiu paslaugų teikėju galime perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Jeigu jūsų asmens duomenis perduosime už Europos Sąjungos ribų, pasirūpinsime, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, apsaugančios jūsų asmens duomenis, ir būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.Perduodami duomenis į JAV, Australiją ir Egiptą, su subjektu, kuriam perdavėme asmens duomenis, pasirašome sutartis Europos Komisijos patvirtinta forma. Perduodami duomenis į JK remiamės Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kuriuo EK nusprendė, kad JK užtikrina tinkamą ES asmens duomenų apsaugos lygį. Toliau nurodytų kategorijų duomenys perduodami į mūsų saugiąją el. pašto programinės įrangos sistemą JK: vardas ir pavardė, užsakymo nuoroda, telefono nr., adresas, el. paštas, IP adresas ir klientų korespondencija. Daugiau informacijos apie šį tinkamumo sprendimą rasite: https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en.
2021 m. birželio 4 d. Europos Komisija paskelbė naujas standartines sutarčių sąlygas, į kurias įtraukti BDAR reikalavimai ir „Schrems II“ sprendimas. „CarTrawler“ atnaujins savo duomenų apsaugos sutartis su trečiosiomis šalimis, kad įgyvendintų naująsias standartines sutarčių sąlygas, kai remiamės šiuo mechanizmu, ir jau įgyvendino sutartines, organizacines ir technines priemones pagal Europos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijas, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) moderniausią perduodamų ir saugomų duomenų šifravimą, kenkėjiško kodo aptikimo programinę įrangą, įsilaužimo aptikimo stebėjimo procesą, tinklo ir taikomųjų programų lygmens nuskaitymo ir įsiskverbimo testavimą, saugios prieigos valdiklius, kasmetinius darbuotojų atitikties mokymus, perdavimo poveikio vertinimus visam tvarkymui, atliekamam už EEE ribų, ir teisėsaugos institucijų prašymų politiką tuo atveju, jei bendrovė gautų asmens duomenų pateikimo prašymą iš teisėsaugos institucijos. „CarTrawler“ užtikrina, kad trečiosios šalys, kurioms perduodami duomenys, įgyvendins panašias priemones siekdamos užtikrinti, kad visiems asmens duomenims būtų taikomas adekvatus apsaugos lygis, juos perduodant už EEE ribų.
Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie papildomas priemones, kurias pritaikėme perduodami jūsų asmens duomenis, arba susipažinti su susitarimais, kuriuos sudarėme taip perduodami duomenis, susisiekite su mumis naudodamiesi šio Pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugome vadovaudamiesi mūsų dokumentų saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei reikia, kad galėtume įvykdyti veiksmus, dėl kurių tokius duomenis surinkome, ir visuomet laikomės visų teisės aktais nustatytų reikalavimų. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo asmens duomenų tipo. Pavyzdžiai.
• Sandorio duomenys – saugome duomenis apie jūsų užsakymą, jūsų sąveiką su mumis tvarkant tokį užsakymą tiek, kiek būtina jūsų užsakymui įvykdyti ir bet kokioms galimoms problemoms išspręsti. Jeigu turime jūsų sutikimą, galime jums siųsti reklaminius pranešimus, o su jais susiję duomenys bus saugomi taip, kaip nurodyta toliau.
• Lojalumo programos duomenys – duomenis apie lojalumo programą saugome tol, kol būtina palengvinti mūsų lojalumo programos administravimą.
• Rinkodara elektroniniu paštu – saugosime asmens duomenų, reikalingų rinkodaros pranešimams jums siųsti, kopijas tol, kol jos bus būtinos norint siųsti jums pranešimus pagal nurodytus pageidavimus. Taip pat išsaugome tam tikrą su jūsų vykdomomis operacijomis susijusią informaciją, kuri padeda mūsų pranešimus pritaikyti jūsų poreikiams.
• Teisinių ieškinių valdymas – vertindami, kiek laiko turėtume saugoti jūsų duomenis, privalome įvertinti, ar tokie duomenys gali būti reikalingi teikiant ieškinį ar užtikrinant teisinę gynybą. Jei tokių duomenų reikalaujama, galime juos saugoti tol, kol sueis ieškinio senaties terminas, atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio pretenzija gali būti pareikšta (jis svyruoja nuo 2 iki 12 metų).

Asmens duomenų pardavimas

Jei esate Kalifornijos gyventojas ir jums taikomas KVPA, privalome pranešti, jei parduodame jūsų asmens duomenis. Mes neparduodame ir neparduosime jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Slapukai

Šioje platformoje naudojami slapukai. Slapukai – tai maži, paprasti teksto failai, siunčiami iš interneto svetainės ir saugomi jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar mobiliajame telefone, kai lankotės svetainėje. Tuose slapukuose įrašoma visa informacija apie jūsų apsilankymą svetainėje. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus rasite šioje svetainėje pateiktose slapukų taisyklėse.

Kitos interneto svetainės

Šioje platformoje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines arba į jas galite pakliūti iš kitų svetainių. Šis Privatumo pareiškimas taikomas tik šiai platformai ir mūsų teikiamoms su platforma susijusioms paslaugoms. Jeigu prisijungiate prie kitų interneto svetainių, turėtumėte susipažinti su tų svetainių privatumo pareiškimais.

Svarbi informacija apie sutikimą

Jeigu tvarkome jūsų duomenis gavę jūsų sutikimą, turite teisę tokį sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Jūs galite atšaukti sutikimą pasinaudoję šio pareiškimo pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutikote el. paštu gauti reklaminius pranešimus, galite atšaukti tokį sutikimą pasinaudoję nuoroda „Atsisakyti prenumeratos“, kurią rasite atitinkamame reklaminiame pranešime. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu atšauksite sutikimą, gali būti, kad negalėsime jums teikti susijusios paslaugos.

Jūsų teisės

Jūs turite toliau nurodytas teises dėl jūsų asmens duomenų saugojimo ir naudojimo.
• Teisė susipažinti su duomenimis – turite teisę prašyti pateikti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją, kartu su kita informacija apie tokių asmens duomenų tvarkymą.
• Teisė duomenis taisyti – turite teisę reikalauti, kad bet kurie mūsų turimi netikslūs duomenys apie jus būtų ištaisyti, o jeigu turime neišsamius duomenis, jūs galite prašyti mūsų tokią informaciją atnaujinti, kad ji būtų išsami.
• Teisė duomenis ištrinti – turite teisę prašyti ištrinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Ši teisė taip pat vadinama teise būti pamirštam.
• Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų netvarkomi tam tikrais tikslais, arba prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi konkrečiais tikslais.
• Teisė į duomenų perkeliamumą – turite teisę prašyti mūsų pateikti jums arba trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
• Teisė į nediskriminavimą – turite teisę nebūti diskriminuojami dėl naudojimosi bet kokiomis jums priklausančiomis teisėmis dėl jūsų duomenų apsaugos.
Norėdami pasinaudoti bet kuriomis pirmiau nurodytomis teisėmis, susisiekite su mumis šio pareiškimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba paspaudę šią nuorodą:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html.

Mūsų Privatumo pareiškimo pakeitimai

Mes reguliariai peržiūrime savo Privatumo pareiškimą (bent kas 12 mėn.) ir visus pakeitimus paskelbsime mūsų tinklalapyje.

Prieinamumas

Jei pageidaujate gauti šią politiką alternatyviu formatu, susisiekite su mumis vienu iš tolesniame skirsnyje „Klausimai ir skundai“ pateikiamų kanalų.

Klausimai ir skundai

Jeigu norėtumėte pateikti užklausą ar skundą dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų arba pasinaudoti bet kokia jums priklausančia teise, galite susisiekti su „CarTrawler“ (veikiančiu mūsų vardu), pasinaudoję toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis:
Pašto adresas: Data Protection Officer, CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland.
El. paštu: dpo@cartrawler.com
Svetainėje: www.cartrawler.com
Tam, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą ir ją tvarkyti, jums gali prireikti pateikti mums savo asmens duomenis, jog galėtume patvirtinti jūsų tapatybę.
Taip pat turite teisę pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.